TK_logo

TK_cím

Aktuális

Táborkereszt ismertető

Programjaink

Krónika

Vezetőképzés (hivatás-felkészítés)

Elektronikus könyvtár

Fotóalbum

Leágazások

Elérhetőségünk

Krónika

2016.08.20-án Dr. Csurgay Árpád állami kitüntetést kapott

2015.11.16-án Dr. Baldur Hermans elhunyt
Kaszap István idézetek
Kaszap István leporelló sok nyelven
2015. Kaszap István születésének centenáriuma

2014. március: Magyar Örökség Díjjal ismerték el Csonka Ferenc cserkészlelkipásztor munkásságát

2013.02.05. Homoszexualitás és cserkészet

2012.12.28. Megjelent a Táborkereszt újság ünnepi száma
2012.11.14. Táborkereszt Egyházo Konvent
2012.06.25. Arató László köszöntése
2012.04. Teleki Pál 90 éve lett a Magyar Cserkészszövetség első Főcserkésze
2012.04.19. 25 évvel ezelőtt avatták boldoggá cserkésztestvérünket, a francia Callo, Marcellt

2011.06 3. Búcsú az új szolgálati helyre távozó Brückner Ákos Atyától
2011.06.4. Az összetartozás emléknapja
2011.05.29. Elhúnyt Mádl Ferenc
A 2011-es Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozója (Magis 2011)
2011. április Megemlékezés Teleki Pál haláláról

2010.10.23 Brückner Ákos atya állami kitüntetése
2010.11.10. Táborkereszt Egyházi Konvent
2010.10.15-17. Táborkereszt Őszi Találkozója
2010.06.19. Kovács Richárd cserkésztestvérünk pappászentelése
2010.04.15. Elhúnyt Ádám János SJ atya
2010. Beer Miklós jubileumi köszöntése
2010.11. Manhattani nyilatkozat
2010. A papság éve
2010.02.5. Lélekújító hétvégék

2009.12.22. Betlehemi láng
2009.11.11. XVII. Táborkereszt Egyházi Konvent
2009.11.06. Táborkereszt Országos Találkozója
2009.10.27. Elhúnyt Tóth Gyula atya
2009.04.17. Boldogok a tisztaszívűek konferencia
2009.03.20. Táborkereszt Konferencia

2007.09.01. Elvárások a cserkészet felé Kaszap István példája nyomán
2007.11.10. Brenner János
2007.11.14. XVI. Táborkereszt Egyházi Konvent


2016.08.20-án Dr. Csurgay Árpád állami kitüntetést kapott

Örömmel tudatjuk, hogy Dr. Csurgay Árpád akadémikus, a csepeli 813. sz. Prohászka Ottokár cserkészcsapat öregcserkésze szent István királyunk ünnepén állami kitüntetést kapott: a Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal.


2015.11.16-án Dr. Baldur Hermans elhunyt

BaldurÉvekig volt a Szent György Cserkészszövetség (DPSG) Nemzetközi Megbízottja, és kilenc évig volt a Katolikus Cserkészek Világszervezetének (ICCS) főtitkára.
Hollandiában született és Essenben a Ruhr vidéken szolgálta az egyházat és a cserkészetet.
A történelen és a társadalomtudományok doktora, etikát tanított a német és más európai szenináriumokban.
2016. február 8-án a Csepeli Jézus Szíve templomban Kispál György atya mutatott be emlékére szentmisét.

Emlékmise Baldur tiszteletéreCserkész dekoráció


Kaszap István idézetek

Szentcsalád vasárnapra: "nekem Atyám dolgaiban kell lennem"(Lk. 2,49.)
"Ha elmégy Isten háza előtt, ha sietős is az utad, nézz be, s üdvözöld a te Uradat, Istenedet." (Életet Krisztusért 177. o.)
"Oly kevés az a negyedóra, a szentáldozási hálaadás. - Hiszen oly sok mondanivalója van az embernek." (Életet Krisztusért 181. o.)

Vizkeresztre:
"Eljöttünk imádni Őt" ( Mt. 2,2.)
"Hol a lelki készség Isten akaratának teljesítésében? Lám a napkeleti bölcseknek látni és jönni egy volt, én pedig milyen lanyhán, lustán, medvelassúsággal, kényszeredetten kezdem el lelki dolgaimat." (Életet Krisztusért, 107. o.)

Újévre:
"Azután eltelt nyolc nap"( Lk. ,,20.)
"...új, komolyabb tervekkel és kemény elhatározásokkal indulok neki az újév fárasztó versenyfutásának. Szűzanyám és Jézusom segítenek, hogy küzdelmeimnek meglegyen a méltó jutalma." ( Szeretettel, szenvedéssel 47.o.)

Az év utolsó vasárnapjára (Szentcsalád):
"Símeon megáldotta őket" (Lk. 2,33.)
"Küzdeni, harcolni fogok utolsó leheletemig, jelszóm: Dum spiro certo."

Karácsony másnapjára -Szent István vértanú diakónus ünnepére:
"...úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé..." (Mt. 10,16.)
"És hogy szavuk ne legyen a pusztába kiáltónak szava." ( Életet Krisztusért, 67. o.)

Karácsony első napjára: "Találni fogtok egy Kisdedet..." (Lk. 12,1-14.)
"Régente, amikor gyermek voltál, örültél a karácsonynak. Örültél a játékoknak, az ajándékoknak és nagyon...nagyon boldog voltál. Most, hogy felnőtt vagy, várod a karácsonyt, hogy másnak szerezhess örömet, de magad nem vagy boldog. Nem vagy boldog, mert nem vagy ártatlan. Legyen a lelked aolyan tiszta, mint a gyermeké, akkor te is olyan nagyon boldog leszel, mint a gyermek." (Életet Krisztusért, 134. o.)

Advent 4. vasárnapjára: "Egyenesítsétek az Úr útját..." (Lk. 3,1 - 6.)
"Egy a fontos, a jó Isten akarata." (Életet Krisztusért, 237. o.)       
"Ha a jó Isten így akarja, bizonyára a leghelyesebb számomra: legyen meg tehát az ő szent akarata" (Szeretettel, szenvedéssel, 33. o.)
"Mindenben Isten akaratát keresd, mindenben egyformán hálás arc."  (Életet Krisztusért, 237. o.)


Kaszap István leporelló sok nyelven

Az öt nyelv: német-angol-olasz-lengyel és japán után, elkészült a hatodik, spanyol fordítás is. Mindegyiket cserkésztisztek, többnyire a Táborkereszt munkatársai fordították. A spanyolt argentinai magyar cserkésztiszt készítette. Mexikótól a Tűzföldig ezen a nyelven vált ismertté és népszerűvé. Reméljük most is bejárja majd Közép- és Dél-Amerikát.


2016. Kaszap István születésének centenáriuma

Kaszap István


Kaszap István (1916-1935); a székesfehérvári 85. sz. Zrínyi cs. cs. tagja, őrsvezető, kétszeres dunántúli tornászbajnok, boldoggá avatása folyamatban. Példaképünk.


„Kit nevezek én cserkésznek? – Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komoly és férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpen az olyan cserkészt, aki minden téren, a cserkészetben, hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész.”
(Kaszap István)„A cserkészek Isten országát hozzák e földre…”
(Robert Baden-Powell)

A Kaszap István emlékévet 2015. március 25-én fogja megnyitni Spányi Antal megyéspüspök Székesfehérváron a Prohászka Ottokár templomban, melynek falánál található Kaszap István sírja.

Az emlékév  jegyében született a Kaszap István honlap hírekkel, dokumentumokkal és nyereményjátokokkal:
http://kaszapistvan.hu/


Magyar Örökség Díjjal ismerték el Csonka Ferenc cserkészlelkipásztor munkásságát

2014. március 22.

Kedves Cserkésztestvéreim!

A mai napon megkaptam a meghívót Csonka Ferenc cserkészpap (Feri bácsi) Magyar Örökség Díj  átadásának ünnepére. Mindenkit szeretettel meghívok erre a nagy ünnepre. Feri bácsi szent életű ember volt és így lett az ifjúság mártírja. Ma már csak ott fent a Mindenható oldaláról szemléli, hogy a katakombacserkészei milyen nagy megbecsülést kezdeményeztek. A földi életünk utolsó nagy ünnepsége lesz. Reménykedem benne, hogy aki tud az eljön és részt vesz a Magyar Örökségi Díj átadásán.

Cserkésztestvéri szeretettel és köszöntéssel: 
Vadász István

Letölthető dokumentumok:
Díszes meghívó a márc. 22-ei díjátadó ünnepségre
Meghívó programismertetővel
Részletes program
Mit kell tudni a Magyar Örökség Díjról?
Csonka Ferencet a díjra ajánló levél 1
Csonka Ferencet a díjra ajánló levél 2
Homoszexualitás és cserkészet

2013.02.05.

Egy pár év előtti vitában az egyik USA-beli szövetségi állam cserkészvezetői a szponzori nyomásra csak ennyit válaszoltak: "A gyermekeink lelke nem eladó"
Most ismét napirendre került a kérdés a homoszexuális aktivisták követelése nyomán:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/homoszexualis-cserkeszvezetok-amerikaban
A Táborkereszt Egyházi Konvent 2012. novemberi rendezvényén a téma aktualitása folytán felkérésünkre Dr. Kék Emerencia tartott előadást "A homoszexualitás: zsákutca helyett - haladás" címmel. Az előadás kézirata innen letölthető.

Megjelent a Táborkereszt újság ünnepi száma

2012.12.28.

A nagy múlttal rendelkező Táborkereszt újság újra indul. A Magyar Cserkészszövetség centenáriuma alkalmából ünnepi kiadással jelentkezünk 2012 december 28-án. Az újság innen letölthető.


Összejövetelt tartott a Táborkereszt Egyházi Konvent

2012. 11. 14.

„E fiúkért valaki felelős” – Mécs László szavaival hangsúlyozták a Táborkereszt Egyházi Konvent idei összejövetelének résztvevői a cserkészpedagógia múlhatatlan fontosságát. A résztvevők Budapest kiemelkedő cserkész-emlékhelyeit keresték fel.
November 14-én tartotta idei összejövetelét a Táborkereszt Egyházi Konvent. Papok, hitoktatók és cserkészvezetők gyűltek össze Nyírlugostól Szombathelyig és Pécstől Balassagyarmatig. Részt vett Buday Barnabás, a szövetség elnöke és Solymosi Balázs országos vezetőtiszt is.
Ezúttal a Magyar Cserkészszövetség megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelve, az előző két év megemlékezéseit lezárva Budapest kiemelkedő cserkész-emlékhelyeit keresték fel. Először a Farkasréti temetőben Králik László sírját koszorúzták meg, miután a nagybecskereki gimnáziumi tanár dédunokájának férje ünnepi beszédben méltatta azt a férfit, akinek köszönhető, hogy Baden Powell Scouting for Boys című könyve két évvel az angol eredeti után magyarul is olvasható.
Következő állomásuk a Szent István Bazilika Szent Jobb-kápolnája volt. Itt vett részt lelkigyakorlaton cserkészeivel együtt Teleki Pál főcserkész a halálát megelőző napon. A piarista gimnáziumba a Sík Sándorra való emlékezés vitte a résztvevőket, ahol szentmisén a vallásos cserkészet jövőjéért imádkoztak, amelynek hangsúlyt Sík Sándor Megyeri hitvallás című verse adott.
Az utolsó helyszín a Kálvin téri református templom volt. Itt alakult meg 1912-ben a Magyar Cserkészszövetség, amelyre emlékeztető táblát az Ichthüsz vezetőjével, Bóna Zoltánnal együtt koszorúzták meg.
Az összejövetel egyes állomásain, illetve útközben előadások hangzottak el a cserkészetben és a társadalomban égetően aktuális kérdésekről: a cserkészet fontosságáról a jövő társadalmában, az ökumené fontosságáról a cserkészetben. Kék Emerencia tartott előadást a homoszexualitás katolikus megítéléséről, aminek aktualitását a cserkész levelezőlistán több hetes levélváltás alapozta meg.
Az idei Táborkereszt Egyházi Konvent legfőbb gondolata: a nagy cserkészvezetők példája mutatja a választ napjaink kérdésére, hogy kell-e még cserkészet, és ha igen, miért. Az a cserkészpedagógia, amelyben a papok jelentős szerepet vállalnak, a felnövekvő nemzedék alakításában páratlan lehetőséget rejt magában. Ezért rendkívül fontos, hogy az atyák, az egyházak minél nagyobb részt vállaljanak ebben a tevékenységben. A cserkészet ugyanis az a keret, amelyben a kallódó fiatalokat is a tartalmas életre, az Istenhez vezető útra lehet vezetni. Mécs László szavaival ugyanis elmondható: „e fiúkért valaki felelős”.

Magyar KurírArató László köszöntése

Budapest, 2012. június 25.

Arató Laci bá, aki a cserkészképzés, a hivatásfelkészítés terén
múlhatatlan érdemeket szerzett, június 25-én lesz 85 éves.
Cserkészéletét Pécsett kezdte, a katakomba-cserkészetben való
részvételéért üldöztetésben volt része. Mozgalmunk újraindulása óta
töretlenül dolgozik cserkész lelkiség ápolásán nemcsak a határainkon
belül, hanem a környező országok magyar cserkészei körében is. A
Táborkeresztet, a katolius cserkészek lelki életét irányító
mozgalmat éveken át irányította a Táborkereszt újság és a Táborkereszt
Összekötők Kárpát-medencei találkozói révén.


Kívánunk neki további jó egészséget, munkakedvet és
Jó munkát - Jézusért!Teleki Pál 90 éve lett a Magyar Cserkészszövetség első Főcserkésze


2012. április

Halála évfordulóján, április elején a budai várban a Sándor-palota falán elhelyezett cserkész márványtáblánál idén 20. alkalommal történt megemlékezés Teleki Pálról. A rendezvényen felnőtt cserkészek és piarista öregdiákok vettek részt.

A munka előtti ima elmondása után Arató László cserkésztiszt tartott ünnepi beszédet. Ebben megemlékezett az ez évben 100 éves Magyar Cserkészszövetség nehéz időket átélő történetéről, s ezen belül a cserkész fogadalom és –törvények által meghatározott keresztény értékrend érvényesüléséről. Ezzel párhuzamosan szólott Teleki Pál cserkészéletéről, aki 43 évesen lett főcserkész. A későbbi évek során – egészen élete tragikus befejezettéig – tiszteletbeli főcserkészként szolgálta a hozzá tartozó keresztény-magyar ifjúság ügyét. Ennek során elősegítette a Megyeri Nemzeti Nagytábor árvíz előtti gyors áttelepítését, a Gödöllői Dzsembori parancsnokaként – helyettesével, Sík Sándorral együttműködve – korszerűen vezette az ötvennégy nemzet 26 000 részt vevő cserkészének világtáborozását. Még az ezt megelőző években beválasztották a Világcserkészet Intéző Bizottságának kilenctagú tanácsába. Gödöllőn mélyítette el értékes személyes kapcsolatát Baden-Powellel.

A negyvenes években szélsőséges jobboldali támadások ellen a parlamentben védte meg a cserkészetet. Térképtudós, külügyminiszter, vallás- és közoktatásügyi miniszter, valamint miniszterelnök volt. Munkaterületén, cserkész fogadalmának és rangjának megfelelő jó munkával, valamint elkötelezettséggel szolgálta Istent és hazáját.

A megemlékezés végén Teleki Pál gondolataiból olvasott fel Arató László, és rámutatott azok időszerűségére. Az ő szavaival zárta beszédét: „Összefogjuk a nemzet erőit, és a cserkészet is új munkába áll, a nemzet védelem munkájába! Jól tudjuk, hogy ez a munka testi, szellemi és erkölcsi egyaránt.”

Koszorúzással és a cserkészinduló eléneklésével zárult az ünnepség. Köszönet mindazoknak, akik előkészítették és megszervezték e megemlékezést, elsősorban vitéz Vecsey András önkormányzati képviselőnek.

Táborkereszt, Sajtószolgálat (FL)
 


25 évvel ezelőtt avatták boldoggá cserkésztestvérünket, a francia Callo, Marcellt

2012. 04. 19.

Marcell CalloII. János Pál pápa 1987. október 4-én boldoggá avatott három világi vértanút, köztük Marcel Callo (1921-1945) nyomdászt, az Észak-franciaországi Rennesből aki tizenkét éves korától minden szabadidejét a cserkészetben élte meg, majd felnőve nagykorúan a Keresztény Ifjúmunkás Mozgalom (JOC, ejtsd zsok) közösségi vezetője lett. Rövid életrajza itt letölthető.

Búcsú az új szolgálati helyre távozó Brückner Ákos atyától


2011. június 3-án, pénteken a szentimrevárosi cserkészek ünnepi hálaadó szentmiséjén a Táborkereszt nevében Zelliger Erzsébet üv. elnök köszönte meg Brückner Ákos Előd atyának, a Táborkereszt örökös országos tiszteletbeli elnökének, akit rendje a nyár folyamán új helyre helyez át, a sok évi áldozatos munkáját. Brückner atya hatalmas mozgató energiáira és bölcs tanácsaira a továbbiakban is számítunk.
A képre kattintva a galéria képei megtekinthetők


Az összetartozás emléknapja

Június 4-e, a szégyenletes trianoni békediktátum évfordulója tavaly óta az összetartozás emléknapja. Nem feledhetjük, hogy határainkon kívül nemzettársaink – köztük cserkésztestvéreink – élnek, akiknek nap mint nap meg kell küzdeniük magyarságuk megőrzéséért. A velük való összetartozásunkat jelezve vegyünk részt cserkészként a lakóhelyünkön, környezetünkben megre
ndezett ünnepségeken!

Elhúnyt Mádl Ferenc

2011. május 29.


A Táborkereszt nevében Zelliger Erzsébet st. üv. elnök lerótta kegyeletét Mádl Ferenc volt köztársasági elnök úr, cserkésztestvérünk képe előtt a Köztársasági Elnöki Palotában.


A 2011-es Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó előtalálkozója (Magis 2011)


Kedves Cserkésztestvérek!

Idén a katolikus ifjúsági világtalálkozóra XVI. Benedek pápa jelenlétében Spanyolországban, Madridban kerül sor. A nagyvilágból fiatalok százezrei jönnek össze, köztük számos cserkész a pápa felhívására, hogy találkozzanak vele, egymással és mindenek előtt Jézussal. Az eddigi tapasztalatok szerint a színes ünneplés felejthetetlen élményeket jelent. Madrid is várhatóan fantasztikus lesz azoknak, akik ott lehetnek. Miként az elmúlt években, úgy ez évben is, remélhetőleg lesznek a Magyar Cserkészszövetség tagjai közül is, akik részt kívánnak venni ezen a világtalálkozón.

Jelentkezni lehet a cserkész saját plébánosánál vagy a jezsuiták szervezésében.

A jezsuiták vállalták, hogy – a „magis” (=jobb, több) szellemében – tíz napos intenzív előkészítő programmal, a Magis 2011 rendezvénnyel segítik előkészíteni és elmélyíteni az ifjúság felkészítését a Szentatyával való találkozásra. Ezért szeretettel várják az ignáci lelkiség után érdeklődő fiatalok (18-35) jelentkezését.

Az előtalálkozóra jelentkezési határidő: 2011. április 15.

Az előkészítőre további információ kérhető a magyarországi koordinátoroktól:
Koronkay Zoltán SJ, a Magis magyar jezsuita felelőse: koronkay@gmail.com
Mozgó Endre: mozgo.endre@jezsu.hu

Az Magis 2011-re jelentkezőket kérjük, hogy erről tájékoztassák a Táborkereszt pap elnökét, Kispál György atyát: plebania@cs2pl.t-online.hu

Mindehhez kíván a Táborkereszt további jó munkát! – Jézusért!

Megemlékezés Teleki Pál haláláról

2011. április

Idén, április elején emlékeztünk meg volt Főcserkészünk, Teleki Pál miniszterelnök halála 70. évfordulójáról, a budai vár Sándor-palota falán elhelyezett cserkész márványtáblájánál. 

A részt vevők a Szent György téren gyülekeztek, amikor a palotából távozó Schmitt Pál köztársasági elnök, kocsijából kiszállva kézfogással üdvözölte a már jelenlévőket, miközben pár szót váltott velük.

Az ünnepség rövid megnyitója után, amelyet Ferencz György, a Naphegy-Tabán Környezetvédő és Városvédő Egyesület alapító és jelenlegi elnöke mondott, az MCSSZ Táborkereszt részéről Arató László cserkésztiszt Teleki Pál napjainkban is nagyon időszerű gondolataiból olvasott fel. Ezek között hallhattuk: „A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki. Hit kell, hogy megküzdhessünk vele.”
Ezt követően Dr. Bertényi Iván történész professzor részletesen ismertette Teleki Pál életét, fáradhatatlan munkásságát, tudós és 2010. után a cserkész emléktábla megkoszorúzásával, a Cserkészinduló és a Szózat eléneklésével ért végett a megemlékezés.

A mintegy nyolcvan ünneplő között láthattuk a Naphegy-Tabán Egyesület és a piarista öregdiákok résztvevőit, valamint a cserkészeket egyenruhában.  Így a 100. sz. Baden-Powell Öregcserkész-csapat több tagját és parancsnokukat, Szentirmainé Cilut, a 2. sz.  Sik Sándor Cserkészcsapat fiatal küldötteit Orosz László csapatparancsnok vezetésével valamint a Táborkereszt képviselőit. Az ünnepségen részt vett Katona Tamás, az MCSSZ volt elnöke is.

Köszönet illeti mindazokat, akik az ünnepélyes megemlékezést szervezték, elsősorban Vecsey András önkormányzati képviselőt.

Táborkereszt (AL)

Brückner Ákos atya állami kitüntetése

2010.10.23
.

A Táborkereszt örökös tiszteletbeli elnöke, Brückner Ákos Előd ciszterci atya az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetését kapta.
A cserkészek sok szeretettel gratulálnak a már diákkora óta cserkész fiatalokkal foglalkozó Ákos Atyának. Örömüket még fokozza, hogy október 23-a alkalmából olyan ember kapott méltó elismerést, Aki a cserkészetben a keresztény magyar értékrend és az istenhitre épített jellemnevelés megerősítéséért, korát meghaladóan, mindmáig oly sokat fáradozik.
Isten áldását kérjük rá, hogy sokirányú áldozatos tevékenységét – köztük kiemelten a magyar cserkészetért végzett munkáját – még sokáig, jó egészségben, és a fiatalokkal együttműködve, eredményesen folytathassa.

Kívánunk neki további Jó munkát! – Jézusért!


Táborkereszt Egyházi Konvent


A Táborkereszt idén a Kárpát-medencei magyar cserkészlelkipásztorok és egyházi iskolák
cserkész fenntartó testületei‚ valamint a magyarországi cserkészkerületek vezetői részére a


XVIII. Egyházi Konvent keretében
rendkívüli zarándok találkozót szervez
2010. november 10-én, szerdán 9:30-tól 15:30-ig

Téma: Nagy keresztény cserkész elődeinkre emlékezünk

09:00 Gyülekező, regisztráció, a plébánián (Bp. XI. ker. Himfy u. 9.)
09:45 Beszállás a külön-buszba
10:00 Indulunk a busszal Gödöllőre
11:30 A Csekészgyűjtemény és a Cserkészösvény című film megtekintése
12:45 Rövid agapé
13:00 Teleki Pál sírjának meglátogatása
13:30 A Máriabesnyői kegytemplom megtekintése
14:00 Indulás Budapestre

útközben le lehet szállni a pályaudvarra való könnyebb eljutás érdekében

15:30 Megérkezés a Himfy utcába

A buszon és a helyszíneken a nagy cserkészegyéniségekről hallgatunk előadásokat:

Beer Miklós megyéspüspök Marcell Mihályról
Bokody József Teleki Pálról
Brückner Ákos Előd Kölley Györgyről
Budai Barnabás az MCSSZ elnöke Vidovszky Kálmánról
Dr. Csobolyó Eszter Megyercsy Béláról
Kispál György Sík Sándor: Vezetők könyvéről
Kispál György Vitz Béláról
Varga Lajos megyéspüspök Márton Lajosról


Jó munkát - Jézusért!
Kispál György
a Táborkereszt elnöke 

MEGHÍVÓ

a Táborkereszt Őszi Találkozójára

Budapest, 2010. október 15 - 17.


Az atyák és parancsnokok részére tájékoztatás, kérjük bátorítsák 14 év feletti cserkészeiket a részvételre!


Kedves Cserkésztestvérem!


A Táborkereszt idén is megrendezi szokásos őszi találkozóját.

Ez alkalommal kimozdulunk a városból, és egy zarándoklat jellegű túra keretében Gödöllőre megyünk, ahol látogatást teszünk a máriabesnyői kegytemplomban, meglátogatjuk Teleki Pál sírját, és a fontosabb cserkész emlékhelyeket. Többek között megtekintjük a nemrég megnyílt cserkész kiállítást is, vezetéssel. Minden 14 év feletti érdeklődőt szeretettel várunk!

Mottó: S ha csak egy pohár friss vizet ad is valaki egynek, akár a legkisebbnek is azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma..” (Mt 10.42)

Jelmondat: „…aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. (1Jn 4.20)

Helyszín: 1214 Budapest, Sas utca 10. - Jézus Szíve Plébánia, Csepel.

Találkozó kezdete: 2010. október 15. pénteken délután 19:00 óra

gyülekező, regisztrálás,17.00-tól, vacsora, 19.00

Találkozó vége: 2010. október 17. vasárnap 10:00 óra.

A helyszín megközelíthető: A csepeli HÉV végállomáson el kell gyalogolni a szerelvény elejéig, majd a bal kéz felé nyíló labirintus korláton átmenni és egyenesen tovább. A szemben lévő barna épületet balra vagy jobbra meg kell kerülni és evvel szemben nyílik a Sas utca, melynek a túlsó sarkán található a plébánia, az egyetlen kertes ház a környéken. A Béke téren lévő plébániatemplom tornya már messziről látható támpont lehet. Vele szemben van a plébánia.

A csepeli HÉV a Boráros térről indul. Aki vonattal jön az a Keleti- és Déli pu.-tól a piros metróval a Kossuth téri, majd onnan a 2-es villamossal a Boráros térig. (kb 15-20 perc.) a Nyugati pu.-ról a 4-es vagy 6-os villamosokkal jut el a Boráros térig.

Hozz magaddal: szokásos három napi felszerelést. Aludni a plébánia fűtött helységeiben fogunk, derékalj+hálózsák szükséges. (Szükség esetén 1-2 ágy szokott lenni). Továbbá: egyenruha, cserkészigazolvány (kedvezményes belépőhöz), könnyű túracipő, és esőkabát, pénteki élelem, jegyzetfüzet, toll, hangszer ha van, kedvenc népdalaid és cserkész nótáid

Részvételi díj: 3000 Ft, Budapesti bérlettel 2000 Ft. Ez magába foglalja az étkezést, a szombati útiköltséget és a múzeumi belépőt. E meghívódról Parancsnokodat is tájékoztasd.

Visszajelzés, felvilágosítás: Feltétlenül kérünk visszajelzést a részvételről. A visszajelzéseket a magyar-laszlo@t-email.hu 30/495-00-10 vagy a zelliger@ludens.elte.hu elektronikus levélcímre illet a 1126, Bp. Királyhágó u. 5/a postacímre várjuk. Szintén ide várjuk az esetleges kérdéseket, kéréseket is.

Jó munkát! Jézusért!

Kispál György sk.
Brückner Ákos Előd O.Ciszt sk.
Magyar László Orsz. Ifjúsági Belső KörKovács Richárd cserkésztestvérünk pappászentelése


"Istennel nagy dolgokat viszünk végbe."
                                            (Zsolt 60,14)
 
 
Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Győri Hittudományi Főiskolán tanuló
 
Kovács Richárd cserkésztestvérünket
 
Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök
 
2010. június 19-én, szombaton délelőtt 10 órakor

kezdődő szentmisében a szombathelyi Székesegyházban
 
áldozópappá szenteli.
 
Imádkozzunk leendő cserkészlelkipásztor testvérünkért,
hogy jó munkájával egész élete során szolgálja a legfőbb cserkészt, Jézust.
Felszentelésére mindannyiunkat szeretettel vár.
 
Ünnepélyes újmiséjét
2010. június 26-án, szombaton 17 órakor
mutatja be a  szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyházban.
 
Elhúnyt Ádám János SJ atya

2010. április 15-én Ádám János jezsuita cserkészlelkipásztor, 83. születésnapján, hosszantartó, türelmesen viselt súlyos betegség után, a délutáni órákban Miskolcon, rendtársai körében békésen visszaadta lelkét Teremtőjének.

A kommunizmus alatti évtizedekben János atya a Külföldi Magyar Cserkészszövetségben képviselte a katolikus lelkiséget. A KMCSSZ-ben végzett cserkész hitéleti és irodalmi munkássága, valamint sajátos cserkész lelkigyakorlatok és előadások tartása mellett, a nagy sorozatban szétküldött, cserkészlelkiséget elmélyítő Pisztránglevelek a nyugati világ magyar cserkészeinek mutattak irányt.

A rendszerváltoztatás után hazatért Magyarországra, ahol rendi feladatain túlmenően jeles alkalmakkor az újrainduló Magyar Cserkészszövetség egy-egy Közgyűlésén és más kiemelt rendezvényein meghívott előadóként Sík Sándor és Teleki Pál lelkiségét erősítette. Még pár évvel ezelőtt is, a Táborkereszt szervezésében lelkigyakorlatot tartott Budapesten a különböző korosztályú cserkészek részére. Élete végéig példaértékű közvetlen kapcsolatot tartott a Miskolcon tanuló jezsuita diákokkal és cserkészekkel.

Személyében hiteles embert búcsúztatunk. „Ő mindig arra fog emlékeztetni bennünket – írják jezsuita rendtársai –, hogy mennyire szeret minket Jézus, Aki közösséget vállal velünk.”

A jellemnevelő cserkészet példaképe ő, aki mennyei születésnapjától kezdve az égből vigyázza a magyar cserkészek sorsát és lelkiségét.

A gyászmise Miskolcon az Avas-déli jezsuita templomban lesz 2010. április 23-án, pénteken 15.00 órakor. Utána a templomban helyezik el hamvait.

A boldog feltámadás reményében búcsúzunk Tőle.Jubileumi köszöntő

Tíz éves püspöki jubileuma alkalmából köszöntjük Beer Miklós cserkészpüspök atyát

Nyolc éves volt, amikor1951-ben családjával kitelepítették Budapestről Zebegénybe, ahol Vajda József, majd Liska Zoltán atyák, a legnehezebb években is külsőségek nélküli  cserkészpedagógiával foglalkoztak vele és a többi fiatallal. Ez a korszak maradandó nyomot  hagyott hivatására és egész életére.  

A cserkészet újraindulása után ő maga is mint aktív cserkészlelkipásztor kapcsolódott a fiatalok nevelésébe, nem csak plébániáján, hanem Budapesten is. A 90-es években, mint pap elnök több évig vezette a Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közösségét. 2000-ben szentelték   váci megyéspüspökké. Azóta is cserkészlelkipásztori módszerével széles körben erősíti a fiatalokban a cserkészet értékeit.

Hálás szeretettel köszöntjük cserkészpüspökünket tíz éves jubileuma alkalmával, és szívből kívánunk neki még sokáig eredményes jó munkát – Jézusért!
A püspök atyával együttműködő cserkészek nevében

                                        Arató László cst.


Manhattani nyilatkozat

2009. novemberében több mint 125 amerikai katolikus, szabadkeresztény és ortodox vezető írta alá a több hónapos közös munkával megfogalmazott Manhattani Nyilatkozatot.

A nyilatkozat többek között állást foglal az emberi élet szentsége, az egy férfi és egy nő életszövetségeként definiált házasság, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság mellett, és ezek érdekében bizonyos körülmények között a polgári engedetlenséget is megengedhetőnek nyilvánítja.

A nyilatkozat magyar fordítása itt olvashatóA papság éve alkalmából


A cserkészlelkipásztori hivatás

(A cserkészlelkipásztori munka sajátosságai)

A papnak és a cserkésznek, a papi életnek és a cserkészéletnek vannak közös sajátosságai. Mindegyik valami többre vállalkozik, mint az átlagember. A mindennapi ember járja a maga életútját, amelynek során a saját érdekeit igyekszik érvényesíteni. Ennek módját befolyásolja ökölt természete, adott családi, szűkebb és tágabb társadalmi légköre, a természetfölötti világgal való elmélyült, felszínes vagy éppen nem létező kapcsolata.

Isten minden embert szeret és mindegyiknek elég kegyelmet ad, hogy elérje végső célját, azaz üdvözüljön. Ám a szabad ember elutasíthatja Isten iránta megnyilvánuló szeretetét.


A papi hivatás

Isten azt szeretné, hogy minden ember osztozzon vele a boldog örökkévalóságban. Ennek érdekében láthatatlan módon, segítő kegyelmével készteti az embert a jóra. Ám igen gyakran látható teremtményein, kiemelten egyes embereken keresztül tolmácsolja meghívását. Egyeseket kiválaszt magának, és valamilyen titokzatos módon értésükre adja, hogy szeretetével különlegesen is igényt tart szolgálatukra. Jézus az apostolokat is így gyűjtötte maga köré. Nem a legtehetségesebbeket, legképzettebbeket, legerősebbeket, legtöbb jó adottsággal rendelkezőket szólította meg, hanem a halászt, a vámost, a mindennapi élet emberét, aki a tőle szokott módon tette a dolgát. A kiválasztás a papi hivatás titka. A megszólított érdeme a kiválasztás elfogadása. Az apostolok sem sejtették, hogy mi vár rájuk, de felfogták, hogy a Mester igényli a teljes személyiségüket betöltő szolgálatukat. Megigézte őket láthatatlanul az Isten kegyelme, hallhatóan és láthatóan pedig Jézus tanítása, egyszerűsége, élete példája.

Jézus körül sokan érdeklődtek, kíváncsiskodtak, hallgattak rá, álmélkodtak csodáin. De Jézus Pétert, Jakabot, Andrást… összesen tizenkettőt választott ki, köztük Júdást is. Ezt követően a Mester sokat foglalkozott velük. Látták életét, csodáit, és mindennapi életük gyarlóságai ellenére lélekben egyre jobban felnőttek Hozzá. Törekedtek Jézust követni, és a hétköznapi hívő emberekből apostolok lettek. Ezt az utat járják a papi hivatásra igent mondók.


A cserkészvezetői hivatás

Korunk fiataljai is ott sodródnak Jézus körül. Van, aki fel sem fogja helyzetét, van, aki már keres valakit, s van, aki már felismerte Őt.

Jézus rámutat egy-egy fiatal gyermekre: Gyere cserkésznek, szükségem van rád. Van köztük hívő, van kereső s van, aki nem is érti, hogy miről van szó. Ő nem igen tehet róla, hogy olyan a családja és a világ, amely körülveszi és vakká tette. Ám Jézus küld egy helyzetet, egy barátot, egy lelkipásztort, egy könyvet vagy a kiválasztott szűkebb környezetéből valakit, aki tolmácsolja üzenetét. A megszólítottak között van olyan, aki a meghívásra nemet mond. Megteheti. A legtöbbje azonban jelentkezik cserkésznek. A csapatban jelöltként, vezetőinek és új közösségének hatására formálódik benne a cserkész, és egyre tudatosabban készül cserkészfogadalmának letételére. Számára a cserkészet életforma.

A cserkész Isten gyermeke, aki az Isten imádását és a rossz tiltását megfogalmazó tízparancs megtartásán felül önként vállalja a jóra késztető tíz cserkésztörvény szerinti életet, s ily módon átlag feletti elvárásokat támaszt önmagával szemben. Amikor ezzel tudatosan azonosul, cserkészfogadalommal elkötelezi magát egy olyan közösség mellett, amely az önnevelésre késztetésen kívül arra törekszik, hogy tagjai naponta legalább egy jótettet végezzenek. Amikor a cserkészgyermek felnövekszik, ha arra alkalmas, őrsvezető-, később segédtisztképzésen vehet részt. Ha testileg-lelkileg eredményesen helytáll, akkor ez utóbbi után leteheti a cserkésztiszti fogadalmat. Mint cserkészvezető így lesz Isten munkatársa.

A cserkészlelkipásztori hivatás

Az elmondottak adják a sajátos, nagy hasonlóságot a lelkipásztor és a cserkészvezető között. Mindkettőt Isten választotta ki magának. Mindkét hivatás a teljesítés során elsősorban nem a saját földi érdekeiért fáradozik, hanem adottságaival Istent szolgálja a reábízottak Hozzá vezetésével.

Nem véletlen, hogy sok értékes cserkészvezetőt Isten papi, szerzetesi szolgálatra hív. Aki fiatalon megszokta, hogy a vezetés elsősorban példa, aki Isten iránti szeretetből az általa vezetetteket felelősséggel szolgálja még a következetes, szeretetteljes elvárásaiban is, és aki utolsó az étkezésben, de első a feladat végrehajtásában, és mindig törekszik megőrizni a tiszta, kulturált élet kiegyensúlyozott derűjét és nyugalmát még zűrös esetekben is, annak számára a cserkészélet nagyszerű folytatása a papi és szerzetesi hivatás. Ugyanakkor a cserkészek legtöbbjének a gyermekeket vállaló, életre szólóan megszentelt családi hivatás lesz a sajátja.

Megállapítható, hogy ez fordítva is igaz. Azokban a szemináriumokban, plébániákon, ahol lehetőség van a cserkészettel megismerkedni, ott általában az életrevaló és a legelkötelezettebb papnövendékek, káplánok vállalják a cserkészetet, vagyis a papi hivatásuk mellett a cserkészfogadalom és a tíz törvény szerinti, átlag feletti elvárásokat támasztó cserkész (lelkipásztori) életformát.


A cserkészek Isten országát építik itt a földön (Bi-Pi)

A papi és cserkészvezetői hivatás összefonódása nem véletlen. Az a lelkipásztor, akinek igen döntése mögött nem az egzisztencia biztonsága, a munka nagyfokú szabadsága, esetleg kitűnő szellemi adottságai kamatoztatásának vágya vagy valamilyen másodlagos motívum áll első helyen, hanem a láthatatlan Isten szeretete és szolgálatának vágya az emberekben, az keresi az Isten szeretetének viszonzási módjait. Kiemelten az egyik legnehezebb területen: a gyermekek és a fiatalok körében.

Ezért odaadja önmagát, alakítja életét. A pénzéhes és ösztönös vágyak kielégítésének mohó világában törekszik az egyszerűségre, az igénytelenségre és az igazság vállalására környezetében, birtoklásaiban és étkezéseiben. A fajfenntartás családalapító ösztönét a szellemi és lelki kapcsolatok kibővítésére konvergálja: mindenkinek mindene akar lenni. Mindezt átszövi az imádságra épülő isteni jelenlét tudatának gazdagsága.

Az erre vezető út a tíz parancs és a szeretet. A cserkészlelkipásztori lelkiség forrása a tíz cserkésztörvénybe kapaszkodó hétköznapok jóra késztetésének megélése. Célja az Isten, a nemzet és az emberek szolgálatának önzetlen és tudatos vállalása.

Ő a cserkészlelkipásztor, aki számos feladata mellett felvállalta, hogy élete példájával, a cserkészpedagógiai módszer alkalmazásával – a világi cserkészvezetőkkel együttműködve –, jó programokba rejtve értékét vesztett korunk fiataljait Istenhez vezeti.

Ez az út nem egyedüli lehetőség. Az Isten felé sok más kitaposott ösvény is vezet. Ám elmondhatjuk, hogy a mai világban korszerű cserkészlelkipásztornak lenni az egyik legnagyobb áldozatot követelő hivatás és küldetés. Ők azok, akik a legváltozatosabb körülmények között, a demoralizált társadalomban élő fiatalokkal kívánják Isten országát építeni.

Adjunk hálát, hogy Jézus a cserkészfiatalok közé hívott meg minket pásztornak, Érte jó munkát végezni. Befejezésül dúdoljuk el a Tavaszi szél vizet áraszt népdalt, amelynek dallamára az alábbi cserkészdal született:

Pünkösdi szél vihart támaszt,
Megváltóm, Megváltóm.
Minden ember sorsot választ
Megváltóm, Megváltóm.
Hát én immár kit válasszak
Megváltóm, Megváltóm.
Te engemet, én Tégedet
Megváltóm, Megváltóm.

Arató László


2010. február 5.
Lélekújító hétvégék
 
A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége a Magyar Cserkészszövetségen belül működik. Feladata többek között lelkiségi programok szervezése. Ilyen a Táborkereszt Összekötők Találkozója (TÖT), ahol a magyar cserkészek képviselői jönnek össze és visszatérve csapatukhoz igyekeznek megőrizni a cserkészet vallásosságát, és hívőbbé segíteni cserkésztestvéreiket. Hasonló programnak szánja a Táborkereszt a kerületi lélekújító hétvégéket. Ezeken egy lelkigyakorlatra találkozhatnak a kerület őrsvezető korú, illetve idősebb cserkészei.

Kerületünkben már háromszor is megrendeztük ezt a lelki hétvégét. Először (2008. február 22-24.) a Szentírás volt a téma a Biblia évében. Nemcsak előadásokat halhattunk a könyvek könyvéről, beszélgettünk róla, hogyan olvassuk, miért, milyen érdekességek vannak benne, mi mindent tanulhatunk belőle; hanem játszottunk bibliai számháborút, sőt néhányan éjjel is felkeltek, hogy pár percet egyedül legyenek a Bibliával, virrasztva Isten igéjének megterített asztala előtt. A kiváló előadók mellett meg kell említeni, hogy a vasárnapi szentmisét Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök tartotta a lelkigyakorlatozóknak és utána egy beszélgetésre is köztünk maradt.

A következő évben (2009. április 3-5.) lelki napjaink a Szent Pál évhez kapcsolódtak. Fontos gondolata volt a találkozónak: „Ne hasonuljatok a világhoz”. Az imák előadások, beszélgetések, szentírásolvasás mellett a játék is szerepelt a programban: volt értékárverés, a kalmárjátékban pedig jó tulajdonságokkal, erényekkel „kereskedtünk”.

A legutóbbi lélekújító hétvége pedig (2010. január 29-31.) a Papság éve kapcsán a hivatásról szólt. Arató Laci bát’ a cserkészhivatásról hallgattuk meg, majd a családapai - családanyai hivatás képviselői vették át a szót – fiatal családokkal találkozhattak a résztvevők. Mindezek után még egy forgószínpad keretében őrsönként beszélgethettek a cserkészek a papi, és a szerzetesi hivatást gyakorlókkal, valamint olyan egyetemista fiatalokkal, akik éppen keresik hivatásukat, illetve készülnek annak későbbi gyakorlására. Délután egy akadályverseny keretében a városban különféle emberekkel találkoztak cserkészeink. Minden állomáson értékelniük kellett, segítséget jelentettek-e az ott tapasztaltak az örök életre vezető úton. Az út során találkoztak pappal, koldussal, de jósnővel is. Beszélgettek egy szerzetessel arról, hogy miből ismerhetik meg az Isten akaratát, útba esett hősi emlékmű; de ajánlottak nekik testépítést, fogyókúrát, energiát adó vizet, agykontrollt, horoszkópot is. Az akadályversenyzők azt keresték, milyen hivatások keretében lehet megélni az Istenhez vezető utat. Az utolsó állomáson pedig felhangzott az ószövetségi figyelmezetés: „Ma elétek tártam életet és halált”... Az akadályverseny után egy rendkívül érdekes beszámolót hallhattunk a kőszegi verbita Szent Imre Missziós Ház egyik lakójától, Szabó Imre SVD atyától, a Pápua Új-Guinea-i misszióban eltöltött évtizedeiről. Nem maradt el a szentségimádás és gyónásra is volt lehetőség. A tábortűzön a résztvevők saját hivatásukról, illetve friss élményeikről szólhattak. A találkozó vasárnap a falakon kívüli Jézus Szíve templomban tartott szentmisével végződött.

A kőszegi lelki napok jó lehetőséget jelentenek a lelki megújulásra vágyó cserkészeknek, cserkészvezetőknek. Hatékonyan valósul meg a cserkészet jellemnevelő hatása, a hitbeli elkötelezettség elmélyítése, a cserkészvezetők továbbképzése, hogy minél hatékonyabb és jobb példaképek legyenek cserkészeik előtt. Remélem, egyre több cserkész, egyre több kerületben, él majd ezzel a lehetőséggel, és ezek a programok is segítik, hogy a fiatalok emberebb emberré, magyarabb magyarrá, krisztusibb kereszténnyé nevelődjenek, megbecsüljék a lelki és szellemi értékeket, és igyekezzenek azokat életükben és környezetükben megvalósítani.
 
Szár Gyula Gergely OPraem cst.
 

2009. 12. 22.
Betlehemi láng

A lángot 1986 óta minden évben egy felső-ausztriai gyerek gyújthatja meg a betlehemi Születés templomában. Az osztrák rádió és légitársaság segítségével jut el Bécsbe, ahol  Osztrák Cserkészszövetség (PPÖ) által szervezett ökumenkus istentiszteleten veszik át a környező országok cserkészei. Az idei bécsi ünnepség december 12-én volt a Feltámadásról nevezett szerb templomban (1020 Wien, Engerthstraße 160), ahonnan a Táborkereszt képviselői hozták Magyarországra a betlehemi lángot.


2009. 11. 11.
XVII. Táborkereszt Egyházi Konvent

a Kárpát-medencei magyar cserkészlelkipásztorok és egyházi iskolák cserkész fenntartó testületei‚ valamint a magyarországi cserkészkerületek vezetői részére Budapesten, a Ciszterci Plébánián (XI. Himfy u. 9.)

Téma: Papság az ifjúság (cserkészek!) szolgálatában

A konventről az Új Ember 2009. 11. 22-i számában megjelent cikk itt ovasható.


2009. 11. 06-08.
Táborkereszt Országos Találkozója

A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége idén ősszel november 6-8. között tartotta hagyományos országos találkozóját. A találozó műhelymunka jellegű volt, témája a nyári táborokban használható lelki programok kidolgozása, közzététele. Részletek a mellékelt leírásban.

 

Magyar László cst., szervező


2009. 10. 27.
Elhúnyt Tóth Gyula atya


2009. október 27-én este életének 53., papságának 28. évében váratlanul elhunyt Tóth Gyula atya a veszprémi Regina Mundi Templom plébánosa, az 1415. sz. IV. Károly cserkészcsapat parancsnoka.
Temetése november 7-én volt szülővárosában, Celldömölkön.

2009. április 17-19.

Boldogok a tisztaszívűek címmel konferenciát rendezett az Országos Lelkipásztori Intézet a Pázmány Péter Egyetem Informatikai Karán.

A Konfenrenciát Bíró László püspök úr (családreferens) nyitotta meg. Színvonalas előadások hangzottak el a következő témákról:

  • Összefoglaló a mexikói családkonferenciáról
  • A szerelem biokémiájának új felismerései alátámasztják az egyház tanítását
  • II. János Pál test teológiája
  • Tiszta szerelem hétvége az Antióchia mozgalomban
  • Tanúságtétel a családba való visszatérésről
  • Szerelemről beszélni az iskolában családórák keretében - beszámoló a Családi életre nevelés programjáról
Az imakonferencia második napjának a szentségimádásat  cserkészeink és a Pure Fashion tagjai közösen vezették.

Czettele Győző


2009. március 20-21.

Táborkereszt Konferencia

A Táborkereszt Összekötők Találkozója (TÖT) helyett rendhagyó módon a Táborkereszt ezúttal helyzetelemző, útkereső konferenciát rendezett, mivel az eddigi találkozók tapasztalatai, illetve a Szövetség és a Táborkereszt vezetőségében bekövetkezett változások indokolttá tettek egy alaposabb gondolatcserét a magyar cserkészek vezetői között.

Helyszín: Kispál György, a Táborkereszt Elnökének plébániája, a Csepeli 2. számú plébánia, cím: 1214 Budapest-Csepel, Sas u. 10.

péntek 

este megnyitó, ismerkedés, tábortűz (Sík Sándorra emlékezve)

szombat

  1. Értékőrző cserkészet a világhálón (előadó Nagykáldi Levente)
  2. EINK (előadó Solymosi Balázs)
  3. Szervezési megbeszélés: a Táborkereszt Összekötők Találkozója a jövőben, kerületi cserkész lelkigyakorlatok, VK-ben való részvétel, hivatásfelkészítés, tapasztalatok átadása, Betlehemi láng, cserkész lelkipásztori virtuális cserkészcsapat

2007. szeptember 1.

A Kecskeméti Cserkészkerület elnöke, Szabó István atya kezdeményezésére 2007. szeptember 1-én, szombaton a kerület cserkészvezetőinek egy része részt vett a kecskeméti 118. sz. Kalazancius Cserkészcsapat SAJT (Segítsd a jót tenni) vezetői őrsének két napos vezetői évnyitó gyűlésén. A nyári táborozás kiértékelése után Arató László tartott előadást BiPi életéről és tanításáról. Ismertetése során hangsúlyozta, a természet törvényeit kialakító Isten az embert boldogságra teremtette. A képére és hasonlatosságára létrehozott ember akkor boldog, ha önneveléssel az Isten akarata szerinti jellemes élet megvalósítását tudatosan vállalja. Ezt fejezi ki az önként letett cserkészfogadalom. Ennek megélését segíti elő a hiteles vezető és a másik ember boldogítására törekvés.
BiPi élete végéhez közeledve ezt üzente a cserkészeknek: "...A boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. ...Ragaszkodjatok mindig a fogadalmatokhoz. ...Legyetek készek a boldog életre és a boldog halálra. ...Isten segítsen ebben benneteket."

Stumpf Kati


2007. november 10.

2007. november 10-én (szombaton ) volt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség  ülése Dunaszerdahelyen. A Táborkeresztet Arató László cst. képviselte. A SZMCS elnöke továbbra is Török András, a megválasztott új ügyvezető elnök Csémi Szilárd (Kismedve).

    A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Szövetségi Cserkésztanácsa "Csodaszarvas díszérem" arany fokozatát adományozta Arató László cserkésztisztnek "a szövetség nehéz időszakában nyújtott segítségéért, a vezetőképzés terén végzett munkájáért, valamint írói tevékenységéért." 


2007. november 14.

Hírek a Táborkereszt papi konventjéről


Kedves cserkésztestvérek! Szeretettel adom közre a Táborkereszt papi konvent fő előadását Spányi Antal székesfehérvári megyés püspöktől.


Elvárások a cserkészet felé Kaszap István példája nyomán


Spányi Antal püsoökKözhelynek minősülő, de igaz megállapítás, hogy a nemzet jövőjét a mai fiatalok jelentik. Olyan lesz a holnap magyarsága, amilyen a ma fiatalsága. Ha ez a fiatalság öntudatos, felelősen gondolkodó, áldozatot vállalni tudó, ha feladataira felelősen készülő, akkor a jövőért aligha kell aggódnunk.

De ha ennek a fiatal rétegnek jelentős része nem ilyen, akkor jól végig kell gondolnunk, mit is várhatunk a holnaptól, amikor ők lesznek a meghatározó generáció, amikor nekik kell meghozni a felelős döntéseket, és nekik maguknak kell gondoskodni nem csak jelenükről, de maguk és a nemzet jövőjéről, a holnapról is.

Nagy örömmel láttuk, pl. a székesfehérvári Szt. Imre fesztiválon, de Nagymaroson, Egerszalókon és más helyeken is, hogy a fiatalok jelentős részét jellemzi a felelős gondolkodás, a tudatosság, az önnevelés igénye, az eszmények keresése. Jó ezt tapasztalni, jó közöttük lenni.

Mégsem tölthet el bennünket valami kényelmes megelégedettség tudata, hiszen nem kerülheti el a figyelmünket, hogy fiatalságunk csekély részét érjük csak el, a mai fiatalok kis részére tudunk csak hatással lenni.

Sokan élnek napról napra, igazi családi háttér nélkül, komoly célok és életeszmék nélkül, sokaknak határozza meg életét a média világa, és sokaknak lesz sodródó az élete. Sokan szolgáltatják ki magukat olyan dolgoknak, amik később biztosan kárukra lesznek, és amit talán egy adott pillanatban ők maguk is meg fognak bánni.

Fájdalmas tehetetlenül látni, amikor valaki önmaga kárárra rossz irányba fordul, önmagát pusztítja, saját magát gyengíti. A társadalom mintha nem akarna ezekről a dolgokról tudomást venni. Olyan eszméket és gyakorlati életfelfogást pártol, ajánl, aminek következménye szükségszerűen a befele fordulás, az elmagányosodás és a depresszió, a bezáródás.

Ilyen az önzésen alapuló szingli életfelfogás pozitív beállítása, annak hirdetése, hogy mindent ki kell próbálni, az időről időre hangot kapó követelés a lágy drogok használatának engedélyezésére, vagy a homoszexualitás elfogadása, az egyneműek kapcsolatának házasságként való elismerése. Lehetne persze még több példát is hozni, de talán ezekből is világos, hogy a fiatalok nagy része előtt nincs szilárd erkölcsi rend, ilyen fogalmakkal alig rendelkeznek. Ezek hiányában, pedig kiszolgáltatottakká válnak.

Nagy felelősségünk van a fiataloknak adott példában, az eléjük tárt tanítás tartalmát és módját illetően, valamint a nekik közvetített emberkép igazságát tekintve.

A cserkészet mindig is egy teljes és igaz, az egyház által is hirdetett emberképet képviselt. Jézus tanításának alapján tanította, hogy csak az találja meg életét, aki ezt meri elveszíteni, hogy csak annak lesz teljes élete, aki azt meri oda adni nagyobb célokra. Ilyenné, pedig az ember a nevelés, a megszerzett tudás és később főleg az önnevelés által válik. Ennek eszköze a lelki vezetés, a benső rend kialakítása, az elvekre való figyelés és azoknak az életében való meggyökereztetése, a szolgálat tudatos vállalása. Vagyis a komoly, öntudatos keresztény élet, mely törekszik hété komolyan megélni, vállalja az egyházhoz való tartozást, és él a szentségekhez való járulás lehetőségével és ezek segítségével a teljesebb és igazabb embert formálja ki magában. Magára ölti az új embert, a Krisztus képére és hasonlatosságára teremtett új embert!

Nagyszerű példát láthatunk erre az életre az ezer éve született Szent Imrében. Előtte egy szent család képe élt: Szt. István, és Boldog Gizella tudatosan élt teljes, egyház tanításához igazodó életet, és ez határozta meg minden törekvésüket. A később vértanúságot is vállaló Gellért szavait szívébe zárta, azokat igaznak fogadta, kétkedés nélkül. Komolyan fogadta a sorsában felismert isteni gondviselést, hogy bátyja halálával trónörökös lett, és minden erejével azon volt, hogy jól felkészülve ülhessen majd atyja trónjára. Biztosan jó királya lett volna a magyaroknak, hiszen komolyan figyelt az Intelmek tanítására, kemény és erőteljes férfi lett, aki tudta magát oda adni az elvállalt nagy céloknak, tudta magát alárendelni nálánál nagyobb eszméknek, céloknak. Így tette le a szüzességi fogadalmat is, mint a kor eszménye szerint a legnagyobbat, amit Istennek adhatott. Fogadalmához mindhalálig hűséges maradt, és ennek az eszménynek benső erővel, imádság kegyelmével feleségét is megnyerte.

Szent Imre alakja így nem csak ezer éves emlék, a múlt ködéből elénk derengő látomás, hanem igaz példa, út a mai fiatalok számára teljes, boldog élet felé vezető úton. Valósággá váló lehetőség!

A magyarok történelmében sokat tekintettek Imre alakjára úgy, mint a fiatalok példaképére, sőt: eszményképére. És példáját követve biztosan sokan jutottak el az odaadott élet teljességére, és ezzel a boldog életre.

Ilyen életet élt Kaszap István is a múlt század első felében.

Egyre mélyülő hitét mind komolyabban vette, természetének gyengeségeit: visszahúzódó természetét komoly önneveléssel javította, csöndességét, szótalanságát formálva kiváló társalgó lett, gyenge természetét rendszeres edzéssel erőssé alakította, aki tornában több bajnoki címet szerzett. Kész volt a szenvedés elfogadására, és ez az érett emberség jele volt nála. Nem panaszkodott, de ő maga vigasztalta környezetét, a megpróbáltatásokat a hit szemével nézve lett teljes ember. Erőforrása a mindennapi szentáldozás és a rendszeres szentírásolvasás volt.

Az érett emberség sugárzott róla, környezete is felismerte a benne végbemenő változást. Benne a cserkész önnevelése, a cserkészmozgalom megfogalmazott nevelési elvei diadalt arattak. Csaknem ezer évvel Szent Imre után benne új eszményképet kapott a magyar ifjúság.

Természetesen korunk nem kér az eszményekből, mert nem gyökerekkel rendelkező, biztos tartást szerző, szilárd jellemmel bíró emberek kellenek, akik elvekhez igazodnak, hanem olyanok, akiket könnyen lehet irányítani, akik kiszolgáltatják magukat minden bolondos divatnak és divathullámnak, akik könnyen és céltalanul sodródnak a világban. Az ilyen emberek bambán végig vigyoroghatják életüket, megelégedhetnek a minimummal. Az ilyenektől nem kell félni senkinek, sem a politikai hatalomnak, sem a gazdasági befolyásnak, sem a médiák nagy hatalmú urainak. Az ilyen típus jól kormányozható, könnyen felhasználható rövid távú és hosszú távú célok megvalósítására. Nem ő fogja a világot formálni, hanem őt fogja a világ, a tömeg alakítani.

A keresztény embereszmény nem a tömeg ember. Krisztus olyan embert akart látni apostolaiban és az őt követőkben, akik képesek eszméket követni, akik elfogadnak nagy kihívásokat, akik mernek a tömeggel szemben is megállni, akik merik az életet elveszíteni, bízva az Úr szavában, hogy az ilyenek meg is találják életüket.

A mai világnak is szüksége van a teljes emberséget elfogadó és azt megvalósító fiatalságra. Ennek pedig nagyszerű lehetőségei a cserkészetben megfogalmazott nevelési elvek.

Önismeretre kell segíteni a fiatalokat, mégpedig lelkiismeretük előtt, a Szentlélek fényében. Nem önismeret a többséghez igazodás, a kényelmes életfelfogás megideologizálása, a többséggel való sodródás, a divat kritikátlan követése, hangzatos elvek elfogadása és követése.

Célokat kell adni a fiataloknak, melyek igazak és szentek, méltók a múlthoz, formálják a jelent és alakítják a jövőt. Célokat, melyek elérése erőfeszítést kíván, és melynek szépségét és erkölcsi kiválóságát, nemzeti gyökereit világosan meg tudjuk mutatni.

Példaképeket kell állítani, akik sikerrel és eredményesen vívták meg harcukat önmagukkal, és e küzdelem által lettek teljes és igaz, nagy emberek.

Van a fiatalokban igény minderre, de ezt felszínre kell hozni, védelmezni kell, és erősítve kell azt növelni bennük. Hiszen a nagyhangúság, a többség magabiztossága könnyen elbizonytalanítja az egyént.

A cserkészet mindezzel rendelkezik, de ezen eszközöket tudatosan, bátran kell használnia.

El kell mélyíteni a vallásos érzületet, az igazi vallásosságot. A komoly lelki életet kell megszerettetni, a rendszerességet, a lelki igényességet. Legyen benső igény a rendszeres szentáldozás, a szentgyónás elvégzése, a szentmisén való szolgáló jelenlét, a közösségért végzett munka, a rendszeres szentírásolvasás. Kell, hogy naponta a lelkiismeret-vizsgálat eszközével is nevelje önmagát a fiatal.

Fontos a komoly közösségi élmény. Erősíteni kell a személyiséget, de annak közösségi vonásait is. Meg kell tanulni egymáshoz igazodni, egymás terhét viselni, a gyengébbhez alkalmazkodni, a többet teljesítőt elismerni, vállalkozni a közösség céljait megvalósító feladatra, saját egyéni céljait a közösségnek akár alá is vetni.

Felelős gondolkodást kell kialakítani a felnövekvő nemzedékbe. Meg kell ismerjék a kor főbb szellemi áramlatait, divatos jelszavait, de tudniuk kell ezeket komolyan megvizsgálni, mi az ami időtálló, ami előbbre visz, és mi az, ami csak múló divat. Merni kell szembe is menni ezekkel, de érvek alapján, és nem pusztán az ellenkezés olykor gyerekes indulatával.

Tudni kell a teljes embernek nagy célokat elvállalni és azokat teljesíteni is. Ezt a fokozatosság elvét szem előtt tartva lehet elérni, mindig az életkor sajátosságait figyelembe véve adva megfelelő feladatokat, azokat értékelve, a jót dicsérve és a rosszat is megmutatva, hogy világos utat rajzolhassunk a fiatal elé, aki tudja, hogy több telik tőle.

Ezek alapján egy új ember születhet. Új ember jelenhet meg az önzés világában, aki önzetlenül másokért is tud élni, felelősen gondolkodó ember a felelőtlen pillanatnak élés gyakorlatában, a felelősséget vállaló ember a felelősség alól kibújás világában, a hitét tudatosan megélő ember a praktikus ateizmus és magunk tetszésére deformált vallásosság, a babona világában.

Nagy a felelőssége a cserkészetnek, mert szinte egyedülállóan neki állnak rendelkezésükre azok a kipróbált eszközök, melyek alkalmasak egy új nemzedék kialakítására.

Isten segítse munkájukat!

Jó munkát – Jézusért, emberért, Egyházért, hazáért!


***
    Brenner János,
a cserkészből lett vértanú áldozópap
(1939-1957)
 
Rövid életrajza
 
   Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én. A családnak második fiugyermeke, később mindhárom fiuból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte Szombathelyen. 1941 őszén a család Pécsre költözött. Itt a Gyakorló Iskolában, majd a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában folytatta tanulmányait. Itt lépett be a gimnázium cserkészcsapatába és tett cserkészfogadalmat.
   1946-tól a Szombathelyi Premontrei Gimnázium diákja. Az iskolák államosítása után Zircre megy azzal a szándékkal, hogy belép a szerzetbe. Mint ciszter oblátus érettségizett. A szerzetesek szétszóratása után titokban novicius, és egyszerű fogadalmat tesz. Az Anasztáz nevet kapja. Egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója.
   Másodéven a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeként az ottani szemináriumba folytatja teológiai tanulmányait. Miután a szemináriumokat 1952-ben feloszlatják, tanulmányait a Győri szemináriumban fejezi be. 1955. június 19-én megyés püspöke pappá szenteli, és az újmisés papot Rábakethelyre küldi káplánnak. E plébánia Szentgotthárd II. kerülete. Plébánosa Dr. Kozma Ferenc.
   Buzgó lelkipásztori munkáját nem jó szemmel nézték azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták. Máig sem tisztázott körülmények között 1957 december 15-én éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. A templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével, aki kihívta a plébániáról, a dombtetőn keresztűl vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással, 32 késszúrással megölték.
   A tisztalelkű, buzgó lelkipásztor vértanúhaláláról hosszú évtizedekig nem volt szabad beszélni, képeit levették a Győri Szeminárium faláról.
   A szombathelyi szalézi templom kriptájában helyezték örök nyugalomra. Sírján újmisés jelmondata olvasható:
 
                              Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik!
 
   Mit tanulhat a XXI. század fiatalja, egy rohanó, zajos világba beleszülető cserkészfiú Brenner János vértanú pap, cserkésztestvérünk példájából?
 
   1. Brenner János kiskora óta készült a tartalmas életre, az élethívatásra, és miközben határozott célokat tűzött ki mindig maga elé, egész életében engedte magát Istentől vezetni. Szívvel-lélekkel csinált mindent. Arra készült, hogy jó eszköze lehessen az Istennek, nem tudván, merre kell, lehet tovább haladni. Derűsen, kizökkenhetetlen nyugalommal alkalmazkodott minden nagy változáshoz. Egyik városból a másikba, egyik iskolából egy idegen, másikba kellett mennie, álma, hogy ciszterci szerzetesként szolgálhasson, nem valósulhatott meg, de rajta mindig látszott, hogy a helyén van az élete.
Tehát mindig tűzött ki célokat maga elé, felkészült minden eszközzel, hogy céljait elérhesse, de kész volt Istenre, elöljáróira engedelmesen hallgatni és változtatni is.
 
   Én azt tapasztalom, a mai cserkészkorú fiúk elképzelése nagyon más a világról, a cserkészetről, mint Brenner János korának volt.
A mai fiatalok többsége nem szeret elköteleződni, nem szereti az életét beirányozni valami cél felé, s ha egy időre meg is próbálja, mindig keres menekülési útvonalakat, "ha mégsem akarnám ezt csinálni!"
 
   2. Brenner János gyermeki tiszta szívvel észrevette a körülötte lévő teremtett szépséget és mások figyelmét is felhívta rá.
 
"Olyan szép ez a falu (Zsida)! Amikor fönn vagyok a dombon, úgy nézek le, mint a legbarátságosabb és legszebb falura. Valóban olyan nagyon gyönyörű, ahogy jövök keresztül a kethelyi mezőben, és látom a házakat."
 
"Olyan szép a napsütés, minden, hogy át tudnám ölelni az egész világot!"
 
De észrevette az emberek belső szépségét, ékességét, értékeit is. Akik ismerték, mind azt vallják, hogy soha nem feddett, nem korholt senkit. Ellenben minden apró jót észrevett és rögtön megdicsérte az illetőt. Jó nevelője volt a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.
 
Csillogó szemű, rácsodálkozó cserkész volt egész életében. Életét is másokért feláldozó kötelességteljesítő  a vértanuságig!
 
Közreadja Kispál György plébános.

***

A konvent előadói azokról a fiatal szentjeinkről beszéltek, akik a cserkészek jó példaképei. Minden előadó nem lelkesen, hanem meglepő tűzzel beszélt: Kaszap Istvánról, Brenner Jánosról, Bódi Magdiról, Szt. Imréről, Szt. Erzsébetről. Róluk később olvashattok.

Közreadja Kispál György cst. a Táborkereszt mb. elnöke.