„Isten, haza és az embertársak szolgálatára”                                                             Régi honlap

Magyar Cserkészszövetség 

TÁBORKERESZT

Katolikus Cserkészek Közössége

Isten hozott honlapunkon!

A Táborkereszt küldetése, hogy a katolikus cserkészek számára felmutassa a cserkészet katolikus útját, hívja őket erre az útra és segítse őket abban, hogy azon járhassanak, ezáltal hozzájárulhasson boldogulásukhoz és üdvösségük elnyeréséhez.


Ennek érdekében elkötelezetten dolgozik együtt a felette egyházi felügyeletet gyakorló Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával, a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának minden tagjával, valamint az Apostoli Szentszék által elismert Katolikus Cserkészek Világkonferenciájával (International Catholic Conference of Scouting), melynek teljes jogú tagja. Az ökumenizmus értékeit megjelenítve együttműködik más felekezetekkel azért, hogy a cserkészeten belül az Isten közelségében élt élet továbbra is a mozgalom lelki alapja legyen és a kereszténység tanítása minden cserkész számára a lelkiismereti szabadság szellemében a lehető legteljesebb módon megélhetővé váljék.


A cserkészet küldetése, hogy segítse a fiatalokat az Istennek elkötelezett élet lehető legteljesebb megélésében s ezáltal a „boldogulás ösvényeinek” megtalálásában. Ennek eszköze az életünket keretbe foglaló közösségek – az egyház, a haza és a nemzet, a család – életében való tevékeny részvétel az embertársak megismerése, szeretete és szolgálata által, illetve az Isten közelségében élt boldog élethez szükséges készségek és képességek elsajátítása: az önnevelés segítségével saját magunk lelki, szellemi és testi kibontakoztatása.