Program


Hosszú távú célkitűzések

Táborkereszt

A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége hosszú távú célkitűzéseit a leköszönő és a hivatalba lépő elnökség közösen dolgozta ki és fogadta el teljes egyetértésben. A Táborkereszt tevékenysége, programjai az alábbi fő célkitűzésekből vezethetők le:

1. a Római Katolikus Egyház hitletéteményének képviselete a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának tagszervezeteiben a cserkészmódszer segítségével, merítve a Táborkereszt katolikus cserkészhagyományából

2. stratégiai együttműködés kialakítása, fenntartása:

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Ifjúsági Bizottságával, illetve annak elnökével, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspökkel

Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájával

Cserkészet Nemzetközi Katolikus Konferenciájával (ICCS, a Szentszék által elismert nemzetközi társulás, melynek a Táborkereszt teljes jogú tagja)

Magyar Cserkészszövetségek Fórumával (MCSSZF), kiemelten a Magyar Cserkészszövetséggel (MCSSZ)

ökumenikus alapon az ICHTHÜSZ Protestáns Cserkészek Közösségével

Katolikus Ifjúsági Szervezetekkel

Katolikus sajtóval, médiával

3. a katolikus cserkészlelkiség (mint lelkiségi mozgalom) definiálása

4. a Táborkereszt meglevő képzési anyagainak Nevelési tervvé formálása, beterjesztése jóváhagyásra (MKPK, ICCS), illetve ezek időszakos felülvizsgálata

5. cserkészvezető-képzésben a katolikus elvek érvényesülésének őrzése, hogy hitéletükben is példamutató, rátermett vezetők álljanak a cserkészcsapatok és az őrsök élén

6. útmutatás és segítségnyújtás a cserkészek számára hitéletük elmélyítéséhez: lelkivezetői szolgálat biztosítása, lelki programok szervezése, módszertani segédanyagok közreadása, könyvajánlások, egyebek

7. imalánc a Világegyház, a cserkészcsapatok és az egyes cserkészek imaszándékainak állhatatos Isten elé terjesztésére

8. a cserkészcsapatok katolikus tagjai és a csapatokat befogadó plébániák egyházi vezetői, helyi katolikus közösségek közötti együttműködés erősítése

9. cserkésznemzedékek együttműködésére épülő külön program kidolgozása reagálva az új helyzetre: mostanra feltöltődött a generációs hézag, a magyar cserkészmozgalomban megjelentek cserkészcsaládok és családos cserkészek

10. ifjúsági zarándoklat új megközelítésének népszerűsítése, bekapcsolódás a szerzetesrendek által irányított zarándoktábor mozgalomba

11. fiatalok és idősek bevonása a Táborkereszt munkájába személyre szabott feladatokkal, generációváltás folytonosságának előmozdítása

12. hitéletet érintő ügyek (pl. próbarendszer) felügyelete az MCSSZ-en, illetve az MCSSZF-en belül

Budapest, 2021. április 25.