Állásfoglalások


A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége és az ICHTHÜSZ Protestáns Cserkészek Közössége javaslata
a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának kopácsi üléséhez a vallásgyakorlás tárgyában

 

Minden jelölt felvételekor már tagja vagy a jelentkezésekor tagjává válik a maga/szülei szervezésében a családja vallási közösségének – esetünk többségében ez a katolikus vagy egy protestáns egyházat jelenti – és így életkorának megfelelő szinten vallását gyakorolja.

 

A csapatban az egyes cserkészpróbák anyagát a vallási követelmények tekintetében is komolyan veszi.

 

Az őrsvezetők, tisztek (st, cst), őrsvezető- és tiszt-jelöltek példamutató vallásos életet élnek, és életkoruknak megfelelően felvették a beavató szentségeket (voltak elsőáldozók vagy/és bérmálkozók) vagy konfirmáltak; erkölcsi értékrendjük egyházuknak megfelelő; Egyházuk erkölcsi útmutatása szerint viselkednek, különös tekintettel a vasárnapi szentmisén és istentiszteleten való részvételre és párkapcsolatuk megélésére.

 

A cserkészvezetők egyházi közösségük, gyülekezetük tevékeny tagjai, jó kapcsolatban vannak plébániájukkal és egyházközségükkel és ott lehetőség szerint szolgálatot végeznek.

 

A csapatnak van egyházi fenntartója és minden egyházzal jó kapcsolatra törekszik, amelyeknek tagjai képviseltetnek a csapatban.

 

Jó munkát!

 

Szár Gyula Gergely sk. OPræm cst.

elnök

MCSSZ Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége

taborkereszt.cserkesz.hu

https://www.fb.com/Taborkereszt


dr. Bóna Zoltán sk. református lelkész

elnök

MCSSZ ICHTHÜSZ Protestáns Cserkészek Közösségek

https://dunavarsanyireformatusok.hu/ichthys/kik-vagyunk

https://www.facebook.com/profile.php?id=100082226871857

 

2023. május 3.


A Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közösségének állásfoglalása a cserkészvezetők példamutó családi életéről és párkapcsolataikról

(A 2021. május 21-én az MCSSZ elnökének megküldött levelünk nyomán)

 

Nem vagyunk kirekesztőek, csak úgy gondoljuk, hogy nem lehet cserkészvezető, aki gyakorló homoszexuális életet él (ez a többi házasságon kívüli együttélésre, a szabados életmódúakra... is vonatkozik) vagy akiben az erre irányuló hajlam mélyen gyökerező.

A Katolikus Egyházban a „vezetőképzés” a papképzés. Ott az ezzel kapcsolatos szabályok a következők: https://www.magyarkurir.hu/hirek/homoszexualitas-es-hivatas-szentszeki-rendelkezes-szoevege/


Mi ezt képviseljük (KEK):

TISZTASÁG ÉS HOMOSZEXUALITÁS

2357 A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat. A századok folyamán és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. Pszichikai eredete nagyrészt föltáratlan. A hagyomány a Szentírásra támaszkodva --mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedéseket -- mindig vallotta, hogy "a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek". Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. Nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származnak. Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének.

2358 Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatétet jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr keresztáldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket.

2359 A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást. Az önuralom erényeivel, melyek nevelik a belső szabadságot, olykor az önzetlen barátság segítségével, imádsággal és szentségi kegyelemmel fokozatosan és kitartóan közeledhetnek és kell is közeledniük a keresztény tökéletességhez.

Forrás: A Katolikus Egyház Katekizmusa (2331 - 2463) https://archiv.katolikus.hu/kek/kek02331.html#N46

 

Táborkereszt Katolikus Cserkészek Közössége